Logo Anne-Mei The

Anne-Mei The: Schrijver

Over haar onderzoeken schrijft Anne-Mei boeken die ook de geïnteresseerde buitenstaander niet onberoerd laten. De thema’s ziekte en dood gaan ons tenslotte allen aan. In haar boeken geeft ze alle betrokkenen een stem: verpleegkundigen, artsen, patiënten en familie. Ze maakt de complexiteit op heldere wijze inzichtelijk. De boeken van Anne- Mei zetten aan tot nadenken.

Hoewel de onderwerpen complex en aangrijpend zijn, lezen haar boeken als romans. Anne-Mei neemt op geheel eigen wijze de lezer mee in die andere wereld. Ze wisselt aangrijpende gebeurtenissen, ontroerende momenten, scherpe analyses maar ook hilarische taferelen met elkaar af.

Haar bekendste boek is ‘In de wachtkamer van de dood’ (2005), over het dagelijkse leven in het verpleeghuis. Maar ook haar boeken ‘Verlossers naast God’ (2009) en 'Dagelijks leven met dementie' (2017) zijn lovend ontvangen.

Naast haar boeken verschijnen opiniestukken en interviews in de landelijke media en vakbladen. Vaak komt ze daarin op voor mensen die dat zelf niet kunnen, zoals mensen met dementie of verzorgenden in lastige situaties. Ze stelt gevoelige zaken aan de kaak en geeft haar gefundeerde en heldere mening.

‘Cure en care moeten we met elkaar verbinden. Langer leven door bijvoorbeeld operaties of chemotherapie, kan gepaard gaan met meer lijden, met moeilijker doodgaan en met de wens om euthanasie. Maar ook met afhankelijkheid van schrale thuis– en verpleeghuiszorg, met eenzaamheid of met het gevoel dat het leven zinloos is. Bij investeren in cure hoort het besef dat mensen langer leven en dat dit consequenties heeft voor de care.'