Nieuws

Januari 2019

"Besteed meer aandacht aan de menselijke kant van de ouderenzorg. Verhoog de kwaliteit van leven bij thuiswonende ouderen. Doorbreek de eenzaamheid door eerder bij ouderen thuis aan de slag te gaan met sociale teams. Dan kan er over een periode van zes jaar bijna 1 miljard euro worden bespaard."

Dit blijkt uit ‘Bringing vision to life’, een onderzoek van Tao of Care en PWC dat op 23 januari in Den Bosch is gepresenteerd, in aanwezigheid van Hugo de Jonge, vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Tao of Care werkt in acht regio’s aan structurele oplossingen voor informele en formele zorg, onder meer via ‘social trials’ bij mensen thuis. De bijeenkomst in Den Bosch was bedoeld als officieel begin van de social trials. Een social trial duurt vier jaar. De eerste vier trials zijn afgelopen jaar begonnen in Amsterdam, Den Bosch, Amstelveen en Rotterdam. In 2019 komen er vier nieuwe bij.

De Tweede Kamer steunt de social trials, in 2017 werd kamerbreed een motie aangenomen om deze experimenten op te zetten. Tijdens de bijeenkomst in Den Bosch liet minister De Jonge weten de eerste reeks social trials voor de gehele periode van vier jaar te financieren.

Bekijk voor meer informatie over de Social Trials de website van de Tao of Care

Januari 2019
De Tao of Care deed onderzoek naar de Friese Odensehuizen, gesitueerd in Burgum, Drachten en Leeuwarden. Zo werd gekeken naar de invloed van bezoek aan een Odensehuis op zelfwaardering, de omgang met veranderingen en de mate waarin men het gevoel heeft erbij te horen. We vergeleken de verschillende locaties en deden aanbevelingen voor het voortzetten en de verdere ontwikkeling van deze Friese Odensehuizen.

Via deze link kunt u het gehele onderzoeksrapport lezen

September 2018
Dagblad Trouw schrijft over de veelbelovende start van de Social Trials in acht verschillende Nederlandse gemeenten, onder leiding van Anne-Mei The.

Lees op Dementieweb meer over de Sociale Benadering Dementie, de visie die aan de basis van de Social Trials ligt.

Hier kun je het hele artikel lezen

Augustus 2018
"Als iemand een niet-pluisgevoel krijgt verliest hij na verloop van tijd vaak de grip op het bestaan en gaat naar de dokter in de hoop houvast te krijgen. Maar de dokter kan weinig doen. Er is geen medische oplossing en de informatie gaat vooral over de ziekte. Er wordt weinig of geen aandacht besteed aan wat dementie betekent voor hun dagelijkse leven."

Juni 2018 verscheen er een interview met Anne-Mei in TvZ.
Lees het hele artikel hier

Juli 2018
Anne-Mei in Plus Magazine:
"We hebben de laatste jaren enorm veel aandacht gehad voor het verpleeghuis. Heel goed natuurlijk. Maar er wordt weleens vergeten dat mensen met dementie verreweg de langste periode gewoon thuis wonen. Gemiddeld nog zeven à dertien jaar. En ze ploeteren allemáál met dezelfde dingen.”
Lees het interview met Anne-Mei in Plus Magazine hier terug

Juli 2018
Mede op basis van de interviews uit de Dementie Verhalenbank schreven onderzoekers van de Tao of Care samen met Anne-Mei het wetenschappelijke artikel "Entangled in uncertainty: The experience of living with dementia from the perspective of family caregivers", over de beleving van het leven met dementie door mantelzorgers.
Op de website van PLOSone is het artikel te lezen

 

Juni 2018
Voor omroep Human maakt Anne-Mei een aantal vlogs over dementie, met als thema's onder meer de beloftes op genezing en wat dat met mensen doet, de beeldvorming en het missen van sociaal-psychologische ondersteuning binnen de huidige medische zorg.
Bekijk hier de hele reeks

Mei 2018

Op 3 mei (20:25 uur, NPO2) is Anne-Mei The te zien in de serie ‘In De Leeuwenhoek’. De vierdelige serie is een zoektocht van Adelheid Roosen en Hugo Borst naar hoe de zorg voor mensen met dementie beter en menselijker kan. De gesprekken vinden plaats in verpleeghuis De Leeuwenhoek in Rotterdam op de gesloten afdeling, tussen de bewoners. Dit levert naast een mooi gesprek ook bijzondere beelden op.
Twee jaar geleden stond De Leeuwenhoek op de zwarte lijst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Nu niet meer. Maar ook in dit huis spelen de problemen die je bijna overal ziet: personeelstekort, te veel administratie en dus te weinig tijd voor liefdevolle zorg en aandacht.

Voor meer informatie over de serie zie deze link

Maart 2018
Wat doet het met een gezin als een van de ouders dementie krijgt? Anna Myrte Korteweg interviewde haar eigen moeder en vader, en vertelt ook haar persoonlijke verhaal. Anne-Mei vult het verhaal vanuit onze onderzoeksprojecten aan.
Lees het online artikel in Psychologie Magazine hier

Februari 2018
"Met de verhalen van mensen met dementie en hun familie, van mantelzorgers, artsen en zorgverleners legt The een ontroerende en indringende mozaïek van vergeetachtigheid, ongerustheid, verbondenheid, aftakeling, wanhoop, verwarring, ellende en liefde."

Opnieuw een mooie boekrecensie over "Dagelijks leven met Dementie - een blik achter de voordeur", dit keer in De Standaard.
Lees het hele artikel hier


Februari 2018
Anne-Mei was op werkbezoek bij de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo van Deurzen, om over de Sociale Benadering Dementie en onze social trials te praten. Mooi om te zien hoe onze visie op dementie in Vlaanderen aansluit!


 

Februari 2018
"Er is al met al een – begrijpelijke – kloof tussen de wereld van dementie en onze ‘gewone wereld’. Een rijk boek als dit kan aan de overbrugging van die kloof bijdragen."

Een mooie boekrecensie over Anne-Mei's boek "Dagelijks leven met dementie", dit keer in Medisch Contact

Januari 2018

Betere ondersteuning voor mensen met dementie en verwanten én minder kosten. Afgelopen week sprak Anne-Mei The hierover met Vera Bergkamp, Corinne De Jonge van Ellemeet en Carla Dik-Faber n.a.v. hun kamerbreed aanvaarde motie die 'social trials' mogelijk maakt. Het kan!

Anne-Mei The beschreef in haar boek “Leven met dementie” hoe regels de vernieuwing van de zorg in de weg staat. Hoe ouderen met dementie beter geholpen kunnen worden is bekend. Maar om betere zorg te leveren, zijn investeringen nodig, vooral van gemeenten en zorgkantoren. Probleem is dat de opbrengsten van deze investeringen niet bij de gemeenten en zorgkantoren terecht komen, maar bij het rijk. In beleidsjargon: er is geen financiële prikkel om te investeren in betere zorg voor zieke ouderen.
‘Sociale experimenten’ moeten laten zien dat het ook anders kan. De Tweede Kamer roept de regering op dit soort experimenten te ondersteunen. Zij moeten alle organisaties die zijn betrokken bij de zorg voor ouderen met dementie benaderen zodat zij actief meewerken aan de social trials.

Januari 2018
De feiten en vooroordelen over dementie, hierover spreken vanavond 8 januari in Nieuwsuur Anne-Mei The, Marcel Olde Rikkert en Roy Kessel.
Lees hier alvast meer of bekijk de uitzending hier terug

Januari 2018
Lees hier een mooie boekrecensie van het nieuwe boek van Anne-Mei door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

December 2017
Goed nieuws! Onze Proeftuinen Sociale Benadering Dementie krijgen steun vanuit de Tweede Kamer. Vandaag nam de Kamer een motie aan die de regering oproept de administratieve barrières te slechten die vernieuwing van de zorg voor mensen met dementie en hun naasten in de weg staan.

Lees het nieuwsbericht uit Trouw hier

 

December 2017
Een artikel vandaag in Trouw met Anne-Mei. Waarom komen simpele verbeteringen in de zorg maar niet van de grond?
'De zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers kan met ogenschijnlijk kleine veranderingen enorm verbeteren, maar het zorgstelsel is 'weerbarstig als schokbeton'.

Lees het hele artikel hier


December 2017
Anne-Mei schreef samen met collega's Carolien van Leussen, Jenny van der Steen, Roelof Jonkers en Wilco Achterberg een artikel in tijdschrift Pallium.
"Zo thuis mogelijk sterven, mobiele team voor palliatief-terminale zorg bij dementie."
Door kennis van palliatieve zorg en dementiezorg te verbinden binnen gespecialiseerde, mobiele teams valt er nog veel te verbeteren. Doel: 'zo thuis mogelijk' sterven in het verpleeghuis of verzorgingshuis.

Pallium heeft een abonnement service, kijk voor meer informatie en deze uitgave op https://www.bsl.nl/shop/pallium-12479c.html

 

November 2017
Dagelijks leven met dementie - een blik achter de voordeur (Anne-Mei The)
Het nieuwste boek Dagelijks leven met dementie van Anne-Mei prikkelt al meteen bij publicatie tot nieuwe invalshoeken in het publieke debat over dementie. Op de dag van de mantelzorger (10 november 2017) overhandigt ze haar boek aan minister Hugo de Jonge van VWS. Er verschijnen artikelen in onder andere het Parool, de Telegraaf, De Volkskrant, Zorgvisie, NRC en een televisie-item in Nieuwsuur.

 Foto: Jurgen Huiskes

www.Dementieweb.nl

Tegelijk met het verschijnen van haar nieuwe boek lanceert Anne-Mei met het Nationaal Ouderenfonds op 10 november 2017 - de dag van de mantelzorger - Dementieweb. Dit is een nieuw, interactief platform voor iedereen die met dementie te maken heeft; met een digitaal spreekuur, de Dementiedagboeken, blogs van (ervarings)deskundigen, informatie en tips over leven met dementie en publicaties vanuit de Sociale Benadering Dementie is het een logisch vervolg op de Dementie Verhalenbank (die als digitale leesmap beschikbaar blijft).

Maart 2017

Libelle nr. 14

Martine Adema die met haar partner Niels Nijdam een inloophuis voor mensen met dementie en hun naasten runt in de Proeftuin Sociale Benadering Dementie (initiatief Anne-Mei The en KwadrantGroep), is uitgebreid geïnterviewd over haar persoonlijke betrokkenheid bij dementie. Hierbij ook onderstaande kadertekst over het onderzoek van Anne-Mei en de Proeftuin:

[kadertekst Libelle]

ALS JE PARTNER DEMENTIE HEEFT

Hoe blijf je ‘erbij horen’ als je dementie hebt? Hoe ga je samen om met de steeds veranderende mogelijkheden en beperkingen? Tot voor kort was er vooral aandacht voor de medische kanten van dementie. Hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne-Mei The ontwikkelt een compleet zorgpakket met psychosociale en medische ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. Dit doet zij samen met zorgorganisaties, gemeentes, verzekeraars en opleidingen in de Proeftuin Sociale Benadering Dementie, waar Odensehuis Gerard Smit onderdeel van is. Het dementiepakket kan straks landelijk worden ingezet. tao-of-care.nl/proeftuinen

Februari 2017 

'Weten vraagt meer dan meten' heet het boek van hoogleraar sociale wetenschappen Christien Brinkgreve, schrijver/journalist Sanne Bloemink en bedrijfskundige/econoom/sociale wetenschapper Eric Koenen waarin verschillende wetenschappers en schrijvers vraagtekens zetten bij de dominantie van cijfers in de maatschappij en wetenschap. Onder meer de vooraanstaande psychiater Jim van Os, de Belgische hoogleraar klinische psychologie Paul Verhaeghe en hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne-Mei The vertellen hoe zij in hun werk tegen de beperkingen van maat en getal aanliepen, maar ook hoe het anders kan. Het boek is geen pleidooi tegen cijfers, wel voor een ruimere blik die de beperkingen ervan onderkent. Verkrijgbaar als e-book en in paperback bij o.a. managementboek.nl en bol.com.

Margriet nr. 7 - 2017

Er zou een handleiding moeten komen voor het omgaan met dementie, verzucht journaliste Dido Michielsen in een prachtig artikel in Margriet nr.7. In haar zoektocht naar een antwoord op de vraag hoe om te gaan met de dementie van haar moeder interviewde zij Anne-Mei. 

December 2016

Prachtig inzichtrijk interview met Anne-Mei in de kerstspecial van het Belgische weekblad Tertio: 'Onze visie krijgt volgend jaar concreet gestalte in een Proeftuin Sociale Benadering Dementie. Een verzameling van kleinschalige initiatieven die geen dromerige luchtspiegeling wordt; ons werk verdampt niet wanneer de subsidies opdrogen. Het is ons doel een en ander in overleg met overheden en verzekeraars te verankeren.'

Verder te lezen via de link https://goo.gl/eRMma2 (betaald artikel), er is drie maal per jaar gratis een proefnummer aan te vragen van Tertio.

Plus Magazine: 

Er zijn steeds meer mensgerichte initiatieven in de dementiezorg. Toch ontbreekt een integrale aanpak vanaf de diagnose tot en met het sterfbed nog als standaard. 'Voor jonge ouders is een heel pakket met kennis, kunde en steun beschikbaar. Zoiets zou er wat mij betreft ook voor mensen met dementie en hun naasten moeten komen.' Anne-Mei pleit in Plus Magazine voor zo'n integrale aanpak, met evenredig verdeelde aandacht voor medische, psychologische en sociale ondersteuning bij dementie. 

Oktober 2016

'Ouderen vinden we nutteloos en duur'

 

Interview in de Volkskrant, zaterdag 22 oktober

Ze studeerde af op het euthanasievraagstuk en werkte als onderzoeker twee jaar mee in een verpleeghuis. Hoogleraar langdurige zorg en dementie Anne-Mei The (1965) over voltooid leven en hoe we met onze ouderen omgaan.

U ben als jurist afgestudeerd op euthanasie en als antropoloog werkte u in het ziekenhuis mee met verpleegkundigen op de longafdeling. Hoe kijkt u naar euthanasie?

'Aanvankelijk, toen ik begin jaren negentig begon aan mijn onderzoek over de zorgvuldigheidscriteria van euthanasie, dacht ik er gemakkelijker over. Ik zag euthanasie als een rechten-plichten-ding. Als je het allemaal goed regelt dan beheers je toch de praktijk? Maar als je meeloopt in de praktijk, zie je dat het gecompliceerder ligt. Het besluitvormingsproces rond euthanasie lijkt op papier overzichtelijk, weldoordacht en ondubbelzinnig, maar de praktijk is rafeliger en ingewikkelder. En vooral: mensen zijn ambivalent. Het ene moment willen ze het, en het andere niet. Dat is niet anders bij het voltooid leven.'

Lees de rest van dit artikel via Blendle.

Verder deze maand een Interview over de Proeftuin Dementie Friesland in de Leeuwarder Courant:

Artikel over Kammeraat, een maatje voor thuiswonenden met dementie. Anne-Mei bedacht dit concept op basis van de uitkomsten van haar onderzoek naar betere ondersteuning voor mensen met dementie en mantelzorgers die ermee thuiswonen:

 

 

September 2016
Rond Wereld Alzheimer Dag verschenen diverse artikelen over de Proeftuin Dementie Friesland en de daar in ontwikkeling zijnde psychosociale interventies, onder andere in de Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad. 

In Antenne, het kwartaalblad van VPTZ Nederland, verscheen een dubbelinterview met theatermaker Adelheid Roosen over het Alzheimerfluisteren dat zij ontwikkelt met Anne-Mei.

 

Juni 2016
Op 23 juni werd Anne-Mei The officieel geinaugureerd als lector van de Sociale Benadering Dementie aan Stenden Hogeschool. In verband hiermee verschenen meerdere artikelen in diverse media: Participatiekompas, Zorginstituut Nederland Magazine, een Interview met Anne-Mei The over lectoraat in Friesch Dagblad ,een Interview met Anne-Mei The in Leeuwarder Courant  en een Interview met Anne-Mei The in Zorgvisie 

Januari 2016
Op zaterdag 16 januari opende Stenden Hogeschool Leeuwarden haar deuren voor mensen met dementie, mantelzorgers, professionals, studenten; iedereen was welkom! 
Sinds najaar 2015 is Anne-Mei The lector Sociale Benadering Dementie aan Stenden Hogeschool. Tijdens deze Open dag presenteerden lector en studenten hun ideeën en producten.

Het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant berichtten over deze geslaagde dag, die meer dan 400 bezoekers trok.

Januari 2016
Tijdschrift Medisch Contact besteedt aandacht aan de Odensehuizen.
Lees het artikel met o.a. Anne-Mei aan het woord terug.

December 2015
"Natuurlijk zou een wonderpil tegen alle vormen van dementie welkom zijn. Maar zolang het niet realistisch is om zo'n pil op korte termijn te verwachten, is aandacht voorlopig het beste medicijn."
Anne-Mei in het Noordhollands en Leidsch Dagblad

November 2015
"Ondersteuning bij dementie vraagt om sociale benadering".
Anne-Mei in Zorgvisie

 Oktober 2015
Anne-Mei in tijdschrift Geron: "De roep om euthanasie legt een leegte bloot in onze samenleving"

September 2015
"Maak de wereld dementievriendelijker"
Een interview met Anne-Mei door Marike Tuin van het Humanistisch Verbond.

Juni 2015
Opnieuw een interview met Anne-Mei, ditmaal in de New Scientist.
Lees het artikel hier

April 2015
Een groot interview met Anne-Mei in tijdschrift Vrij Nederland (editie 25 april 2015). Over het leren van 'Dementees', de Dementie Verhalenbank en Indisch zwijgen.
Het gehele artikel is hier te lezenMaart 2015
"Aan de bar met Anne-Mei The". Een interview in antropologisch studenten-tijdschrift Cul.
Lees het hier

Februari 2015
Na prachtige en indrukwekkende introducties door Anne-Mei The, Christien Brinkgreve en Robert Pool, is de Dementie Verhalenbank tijdens het congres 'Nieuwe kijk op de Praktijk' in de Hermitage officieel geopend door Gerdi Verbeet!
Vertel uw verhaal nu via www.dementieverhalenbank.nl

 

Januari 2015
Anne-Mei The in het Parool: "Accepteer dat dementie ongeneeslijk is en verleg de aandacht van het lab naar de keukentafel."
Lees het artikel hier

Januari 2015
Lees hier het artikel uit de Drachtster Courant over de opening van de Proeftuin Dementie in Friesland op 15 januari jl.:
http://www.drachtstercourant.nl/nieuws/51009/proeftuin-met-verhalenbank-moet-het-leven-van-dementerenden-beter-maken/

Januari 2015
Een betere leefwereld voor mensen met dementie en hun omgeving. De Dementie Verhalenbank wordt een landelijk digitaal platform en zal een realistisch beeld geven van wat leven met dementie inhoudt. Op donderdag en vrijdag 22 en 23 januari 2015 wordt de Verhalenbank officieel geopend tijdens het Long-Term Care Partnership congres 'Nieuwe Kijk op de Praktijk'.
Tevens wordt op maandag 19 januari een item over de Dementie Verhalenbank uitgezonden bij televisieprogramma EenVandaag;
http://gezondheid.eenvandaag.nl/tv-items/56823/verhalenbank_voor_beter_begrip_dementie


November 2014
Nieuwe kijk op de Praktijk: wisselwerking wetenschap en zorg leidt tot verfrissende aanpak long-term care.
Op donderdag 22 en vrijdag 23 januari 2015 vindt het openingscongres van het Long-Term Care Partnership plaats, een interactieve conferentie met toonaangevende nationale en internationale sprekers vanuit wetenschap en praktijk op het gebied van langdurige zorg.
Bekijk het programma en meld u aan via http://partnershipforcare.uva.nl/agenda/

November 2014
'Oud worden is niet het toetje van het leven'. Lees hier het opiniestuk van Anne-Mei over de kloof tussen de werkelijkheid van de beleidsmakers en die van de zorgpraktijk, dat zaterdag 15 november werd gepubliceerd in het NRC Handelsblad.

November 2014
In het novembernummer van tijdschrift voor palliatieve zorg Pallium verscheen een mooi interview met Anne-Mei, getiteld 'Leren leven met kwetsbaarheid'.

November 2014
Lees hier de laatste columns van Anne-Mei, gepubliceerd in Het Parool; Screening, Campagne en Aanklacht.

Oktober 2014
Als uiting van waardering voor hun inzet voor waardige zorg reikt Vereniging Het Zonnehuis sinds 2012 jaarlijks de Jo Visser Award uit, met daarbij de uitnodiging om een jaar lang Ambassadeur voor Waardige Zorg te zijn.
De eerste ambassadeur, emeritus hoogleraar Martin Boekholdt, reikte tijdens het Jaarcongres Waardige Zorg 2013 met veel genoegen en waardering de Award uit aan zijn opvolger Anne-Mei The, professor langdurige zorg en dementie.
Zij reikte tijdens het jaarcongres op 30 oktober 2014 het beeld en de geldprijs uit aan opvolger Frank Kodden. Hij is een rolmodel voor jonge mensen die een carriere ambieren in de ouderenzorg. Hij was lid Raad van Bestuur van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht in Zwolle en sinds kort voorzitter Raad van Bestuur van Zorggroep Oude en Nieuwe Land in Steenwijk.


September 2014
Afgelopen maandagavond 1 september was Anne-Mei te gast bij OBALive Filosofie, in gesprek met Wim Brands. Is ouderdom een ziekte en moeten we op zoek naar de anti-verouderingspil? Of moeten we gewoon leren leven met ouderdomskwalen en dementie? Anne-Mei bepleit het laatste. Tijdens onderzoek in de langdurige gezondheidszorg ontdekte zij dat er veel geld en energie gaat naar de zoektocht naar een medicijn, maar dat de patiënt weinig gehoord wordt. De Dementie Verhalenbank moet daar verandering in brengen.
Beluister hier de uitzending terug 

Juli 2014
In de Dialoogbijeenkomsten van De Werkvloer Centraal gaan cliënten, medewerkers, managers en teamleiders in speciale
sessies met elkaar in gesprek over goede zorg. Ook mantelzorgers, OR en cliëntenraden kunnen aanschuiven. Aandachtig naar de beleving van elkaar luisteren, erachter komen wat de vragen en wensen van de ander zijn leidt tot wederzijds begrip en een gedeelde verantwoordelijkheid voor een betere kwaliteit van zorg.
Bekijk hier onze Dialoogbijeenkomsten brochure

Juli 2014
In navolging van de Alzheimer Experience wordt er momenteel gewerkt aan het driejarige project de 'Handicap Experience'.
Bestuurders van de Amerpoort, Cordaan, de Twentse Zorgcentra, Siza en ORO tekenden op 25 juni jl. een samenwerkingsovereenkomst waarmee hun deelname officieel werd. Anne-Mei The en Antoinette Reerink ondersteunen en begeleiden het project.
Lees hier het nieuwsbericht

Juni 2014
Op zaterdag 14 juni werd opnieuw een mooi artikel over Anne-Mei gepubliceerd, ditmaal in het NRC Handelsblad. Onder andere over het belang van goede zorg voor een dementerende in plaats van onderzoek naar de wonderpil. Lees het hier

Juni 2014
"Alzheimerpatiënten krijgen veel medische aandacht bij de diagnose én aan het levenseinde. De periode ertussen is onderbelicht."
Op 13 juni verscheen het artikel 'Leer te leven met dementie' van Anne-Mei in het Dagblad van het Noorden.

Juni 2014
Een succesvolle oratie op donderdag 12 juni! De Lutherse Kerk aan het Spui in Amsterdam was druk bezocht, en de uitgesproken rede inspirerend en indrukwekkend. De tekst wordt momenteel veel opgevraagd; bent u geïnteresseerd in een exemplaar, stuurt u dan een mailtje met uw gegevens naar info@d-w-c.nl

Mei 2014
Een feestelijk moment: op donderdagmiddag 12 juni spreekt Anne-Mei haar oratie Leven met dementie; van verhalen naar inzicht uit, ter inauguratie van haar ambt als bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie op de Universiteit van Amsterdam.
Zie hier de officiele uitnodiging

Mei 2014
De meest recente columns van Anne-Mei in het Parool; Screening, Zoektocht en Versterven.

April 2014
'Ik ben niet ziek, ik ben gewoon oud.' Is dit ontkenning van de ziekte of heeft ze gewoon gelijk en onthult ze het ware gezicht van alzheimer?'
Eind maart verscheen er in de Groene Amsterdammer een recensie van Anne-Mei over het boek 'Alzheimer: biografie van een ziekte', geschreven door Koos Neuvel. Lees het hier

April 2014
"Zorgen voor ouderen? Het moderne gezin is overdag gesloten."
Lees hier het opinie stuk van Anne-Mei, Stella Braam, Bert Keizer en Jos van Bemmel op de Volkskrant website over de gevolgen van het Haagse Beleid.

Februari 2014
In februari verscheen er een mooi interview van Anne-Mei in tijdschrift voor psychogeriatrie 'Denkbeeld'.
"Waar ik me op wil richten: kijken naar de werkelijke behoeften van mensen met dementie tijdens dat lange ziektetraject, naar de sociale systemen om hen heen en naar de cultuuromslag die nodig is voor een andere inrichting van de dementiezorg."

Januari 2014
Lees hier en hier de laatste twee geplaatste columns van Anne-Mei in het Parool.

Januari 2014
Afgelopen zaterdag 18 januari verscheen in het NRC Handelsblad een artikel van Anne-Mei in samenwerking met Antoinette Reerink over de huidige opgelaaide euthanasiediscussie in psychiatrie.
Lees het hier

December 2013
Lees hier de 5e en de 6e column van Anne-Mei, gepubliceerd in het Parool.

December 2013
Opnieuw een artikel over Anne-Mei, ditmaal in Psychologie Magazine. In dit interview gaat zij in op haar onderzoek naar de sociale context binnen de ouderenzorg, de complexe werkelijkheid van dementie en de waarde van kwalitatief onderzoek voor beleid en praktijk, en breekt opnieuw een lans voor antropologisch onderzoek.

November 2013
Op donderdag 21 november werd Anne-Mei na haar lezing tijdens het Jaarcongres Waardige Zorg 2013 van Vereniging Het Zonnehuis benoemd tot nieuwe ambassadeur Waardige Zorg! Ze kreeg de prijs uitgereikt door de huidige ambassadeur Martin Boekholdt.
Volg hier het laatste nieuws

November 2013
"De dood is niet te verslaan. Dat is hard, maar dat ontkennen verergert het leed."
Lees hier het pakkende opiniestuk van Anne-Mei over (niet) doorbehandelen, dat op 14 november in het NRC Handelsblad verscheen.

Oktober 2013
Lees hier de 3e en de 4e column van Anne-Mei in het Parool.

September 2013
Lees hier het opiniestuk van de hand van Anne-Mei The en Antoinette Reerink dat in het kader van de campagneweek Dementie en Dan (20 t/m 29 september) in de Volkskrant werd geplaatst. 
"In de dementiezorg hoor je steeds dat de patiënt centraal moet staan. Dat leidt slechts tot frustraties, omdat besluiten of iemand al dan niet naar het verpleeghuis moet, zorgverleners vaak voor duivelse dilemma's stelt."
Het Nederlands Dagblad heeft het artikel in oktober doorgeplaatst.

September 2013
Lees hier de openingscolumn van Anne-Mei in het Parool!
Deze verschijnt voortaan tweewekelijks, met als tegenschrijver hoogleraar Jaap Seidell.
Inmiddels is ook de tweede column van de hand van Anne-Mei geplaatst, lees deze hier

Augustus 2013
Folia Radio zendt op 28 augustus een interview uit met Anne-Mei The. Aan de orde zullen komen de (palliatieve) zorg in tijden van bezuinigingen, dementie en euthanasie en de juridische aspecten van medische zorg. De uitzending is terug te beluisteren via foliaweb.nl/radio.http://www.foliaweb.nl/folia/anne-mei-the-hoogleraar-met-de-poten-in-de-modder/

Augustus 2013
'Langdurige ouderenzorg is niet sexy'. Uit de zomer portretten reeks van tijdschrift Medisch Contact: deze week Anne-Mei!
Lees hier het hele artikel

Juli 2013
Opnieuw een positief artikel over De Werkvloer Centraal op de website van In voor Zorg! Ditmaal over de tussentijdse kick-off bij Interzorg Noord Nederland te Assen, waar DWC al anderhalf jaar actief is.
Per locatie zijn er sessies georganiseerd waar medewerkers, maar ook cliënten en familieleden, ervaringen en meningen met elkaar kunnen delen.
Lees hier het hele artikel

Juli 2013
Zorgbalans (Haarlem) werkt sinds 2011 met De Werkvloer Centraal. Eerst alleen intramuraal, met steun van In voor zorg! Maar sinds kort ook in een 2e traject voor de thuiszorg. Gaandeweg is de formule van De Werkvloer Centraal verfijnd tot een maatwerkoplossing voor Zorgbalans.
Lees hier de bijzonder positieve ervaringen van medewerkers en cliënten na ruim twee jaar De Werkvloer Centraal

Juni 2013
Twee onlangs verschenen boeken die het vermelden waard zijn!
Ten eerste het boek 'Kiezen bij kanker - (hoe) laat ik mij behandelen', van Corine Koole en Paul Kil. Over de vele verschillende behandelmethoden bij een diagnose, en de keuze van artsen en patiënten op dit punt - die meestal meer met persoonlijke dan met medische argumenten te maken heeft. Met praktische richtlijnen en gesprekken met wetenschappers, artsen en patiënten, waarvoor onder andere Anne-Mei The is geïnterviewd.

Het tweede boek is 'Van droom naar daad' van Paul Rosenmöller
Dit is de neerslag van twaalf gesprekken in het wekelijks door Rosenmöller gepresenteerde radioprogramma OBA LIVE. Hierbij interviewde hij verschillende 'prominente denkers en doeners', waaronder Anne-Mei, Wubbo Ockels en Bercan Günel.

Juni 2013
Deze maand verscheen het artikel 'Met andere ogen' over de Alzheimer Experience in Denkbeeld, een tijdschrift voor Psychogeriatrie. De Alzheimer Experience blijkt twee jaar na lancering een laagdrempelige manier om mensen over dementie te informeren.
Lees hier het hele artikel

Juni 2013
In het tijdschrift Nursing verscheen 13 juni een interview met Anne-Mei The. Onlangs stelde de regering met het Deltaplan Dementie 32,5 miljoen beschikbaar voor de strijd tegen deze ontluisterende ziekte. Anne-Mei reageert kritisch en vraagt aandacht voor mensen die nu dementie hebben en thuis wonen. "Na de diagnose val je in een groot zwart gat. Daar moeten we echt iets aan doen."
Lees het artikel hier

Juni 2013
Donderdagavond 13 juni werd Anne-Mei geïnterviewd door Mieke Spaans (omroep IKON) voor OBA Live via Radio 5. Over een wereld waarin we accepteren dat niet alles maakbaar en controleerbaar is. Voor dementie bestaat geen pil en kwetsbaarheid hoort bij het leven. Luister en bekijk hier de uitzending terug

Juni 2013
Zondagavond 9 juni zond omroep IKON de LUX documentaire 'Je geld of je leven?' uit. Over zuinige en zinnige zorg. Er moet bezuinigd worden op de zorg, is dat een ramp of worden we daar beter van? Leidt meer cure tot meer care? O.a. Anne-Mei The en Ab Klink komen aan het woord over hun visie op de toekomst van de langdurige zorg.
Bekijk de hele uitzending hier terug!

Juni 2013
Anne-Mei The gaat vanaf zaterdag 31 augustus een tweewekelijkse column bij het Parool verzorgen! De onderwerpen zullen aansluiten bij het actuele maatschappelijke debat rondom o.a. medische dilemma's bij wel of niet behandelen bij het levenseinde, diagnostiek, de langdurige zorg en dementie.

Juni 2013
Bekijk hier een factsheet als onderdeel van de eindevaluatie bij zorgcombinatie Noorderboog te Meppel. Het positieve effect van anderhalf jaar De Werkvloer Centraal in de praktijk!

Mei 2013
Afgelopen zaterdag 25 mei in het NRC Handelsblad: 'Leven met dementie is al ingewikkeld genoeg', een indringend artikel van Anne-Mei The.

April 2013
'Stel integrale visie centraal in aanpak langdurige zorg', lees hier het artikel dat 18 april verscheen in het Financieel Dagblad, door Anne-Mei The, Eelco Damen en Roelof Jonkers.

April 2013
'Morfine als definitieve pijnbestrijding is soms een uitkomst'. Lees hier het artikel van Anne-Mei in het NRC d.d. 11 april 2013.

April 2013
Verschenen op 11 april 2013 in De Volkskrant: een kritisch opiniestuk van Anne-Mei The en Antoinette Reerink, als reactie op het recent gepresenteerde Deltaplan Dementie. Lees het hier

April 2013
Deze maand verscheen er een introductie filmpje over de Power Course Dementie, bekijk deze hier!

 

 

Het nieuwste boek van Anne-Mei The gaat over het dagelijks leven met dementie, ook wel de epidemie van de 21ste eeuw genoemd. Vrijwel iedereen krijgt ermee te maken. Oplossingen voor het dementievraagstuk worden gezocht in een vroegtijdige diagnose. In het zoeken naar genezing – tot nu toe een loze belofte. In langer thuis wonen en een  dementievriendelijke samenleving. In investeringen in de verpleeghuiszorg. En het toelaatbaar maken van euthanasie. Maar zitten we op het goede spoor? Doen we mensen met dementie en hun naasten hiermee niet tekort? Weten we eigenlijk wel wat hun behoeften zijn? Anne-Mei The volgde jarenlang mensen met dementie en hun naasten en sprak met honderden betrokkenen en experts. Dit boek is een must voor iedereen die te maken heeft met dementie. Voor mensen met dementie en hun naasten, maar ook voor zorgprofessionals.

Verschijningsdatum: 10-11-2017
Verkoopprijs: € 19,95 
ISBN: 9789072219954
Te bestellen via info@tao-of-care.nl en diverse boekhandels